HİZMETLER / Danışmanlık Hizmetleri

Başta EPDK olmak üzere bakanlıkların ilgili mevzuatı, lisanssız GES sahibi işletmeleri birçok yasa, yönetmelik, tebliğ ve resmî karara tabi kılıyor. Düzgün çalışan GES’lerin işletme maliyetleri düşük, kârlılıkları yüksek olsa da karmaşık hukukî süreçler, GES işletmelerinde maddi kayıplara sebep olabiliyor.

EGE SOLAR olarak, bünyemizde bulunan enerji hukuku uzmanlarımız ve mühendis ekibimiz ile birlikte, müşterilerimize aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz:

  • Sık sık değişen mevzuatın (özellikle EPDK kararlarının) takibi ve müşterilerimizle düzenli paylaşımı.
  • Mevzuat değişikliklerinden kaynaklı olumsuzluklara itiraz edilmesi.
  • Elektrik dağıtım şirketlerinin hatalı ve eksik uygulamalarından kaynaklanan (örneğin dağıtım şirketlerinden alacak tahsilatında güçlük çekilmesi gibi) olumsuzlukların giderilmesi.
  • Enerji piyasasında taraflar arasında yapılan sözleşmelerden (örneğin lisanssız elektrik üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması) doğan uyuşmazlıkların çözümü.
  • GES yatırımı aşamasında ve sonrasında, malzeme, mühendislik ve işçilik kaynaklı zararlara ilişkin hukukî sürecin yürütülmesi.
  • Yeni sözleşmelerin düzenlenmesi ve sözleşme incelemelerinde önleyici yazışma ve görüşmelerin yapılması.
  • GES yatırımı aşamasında ve sonrasında, resmî kurumlar ve elektrik dağıtım şirketleriyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü.

GES alanında sunduğumuz hukukî ve teknik danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde, müşterilerimize, sahibi oldukları GES’lerin işletmesinde karşılaştıkları sorunların giderilmesinde destek oluyoruz.

Tüm Hakkı Saklıdır © EGE SOLAR ENERJİ
Bilkom Bilgi İşlem Ltd. Şti.