Slider

HİZMETLER / Güneş Enerji Santrali Kurulumu

Lisanslı Lisanssız GES’ler

Ege Solar, güneş enerji santrallerinin planlanması, mühendislik çalışmaları, gerekli izin ve lisanslarının alınması konularında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir.

Ülkemizdeki mevzuata göre elektrik piyasasında elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, satışı, ithalat ve ihracatı için lisans alınması zorunludur. Güneş enerjisi santralleri, elektrik üretimi ve satışı kapsamında olması nedeniyle lisansa tabidir. Kurulu gücü 5000 kW’ın (5 MW) üzerindeki GES’ler için dönemsel olarak iller bazında açıklanan lisans kotaları, yarışma usulü ile istekliler arasında ihale edilir. Lisanslı GES’ler, sadece elektrik satışından gelir elde etme amacı güderler.

Kurulu gücü 5000 kW’ın (5 MW) altındaki GES’lerin lisans alma zorunluluğu bulunmamaktır. Lisanssız GES’ler için elektrik dağıtım şirketinden alınacak ön izin sonrasında, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (TEDAŞ)  veya bölgesel elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik ve inşaat projesi onayı alınması yeterlidir. Lisanssız GES’ler, yatırımcının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak ya da elektrik satışından gelir etmek amacıyla kurulurlar. Her ay sonunda, yatırımcının enerji üretimi ile enerji tüketimi birbirinden mahsup edilir. Yatırımcı, enerji üretim fazlasını elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde edebilir.

Tüm Hakkı Saklıdır © EGE SOLAR

logo